×
Left Photo Left Photo

 Retro Divider. Decorative Scroll Header. Graphic by yummybuum ...

ფიცი

ვფიცავთ,   ჩვენ სისტემატიური ვარჯიშით განვიმტკიცებთ ჩვენს სულსა და სხეულს.

ვფიცავთ,   ჩვენ გავყვებით ჭეშმარიტების გზას.

ვფიცავთ,   ჩვენ გამოვიჩენთ გამარჯვებისათვის მტკიცე სწრაფვას.

ვფიცავთ,   ჩვენ ვიქნებით მარად თავაზიანები უფროსებთან და თანატოლებთან,ყოველგვარვ  ვითარებაში შევკავებთ თავს ძალადობაზე.

ვფიცავთ,   ჩვენ მტკიცედ გავყვებით კაცთმოყვარეობის იდეალებს და შემეცნების გზას.

ვფიცავთ,   ჩვენ თაყვანს ვცემთ სიბრძნესა და ჭეშმარიტ ძალას.

ვფიცავთ, ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე ვიქნებით დისციპლინირებული კიოკუშინ   კარატეს შემეცნების გზაზე.


 Retro Divider. Decorative Scroll Header. Graphic by yummybuum ...

დოჯო კუნ

 

ჰიტოცუ! ვარევარე ვა, სინსინ ო რემასი, კაკკო ფუბაცუ ნო სინგი ო კივამერუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,    ბუნო სიძუი ო კივამე, კინ ნი ზასი კან  ნი ბინ ნარუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,     სიცუძიცუ გოკენო მოტტე, კოკკი ნო სეისინ ო კანიე სურუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,     რეისიცუ ო ომონძი, ტეძი ო კეისი, სობო ნო ფურუმაი ო ცუცუსიმუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,     სინბუცუ ო ტოოტობი, კენძე ნო ბიტოკუ ო ვასურეძაეუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,     რისეი ტო ტაირეკუ ტო ო ხაძე სასე, კოტო ნი ნაძონდე, აიამატაძარუ კოტო.

ჰიტოცუ !  ვარევარე ვა,    სეგაი ნო სუგე ო კარატე ნო მიტი ნი ცუძი, კიოკუშინ ნო მიჩი ო მატტო სურუ კოტო.